Ξένες Γλώσσες

February 24, 2017

Αγγλικά …μιλούν τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

February 15, 2017

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Αγγλικών…!

August 18, 2016

Και με Αγγλική Παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη. – 2016

July 25, 2016

Συνεχίζονται οι επιτυχίες και στα Γερμανικά.

July 20, 2016

Οι μαθητές μας και με Γαλλικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

June 13, 2016

Συνέχεια …Ξένων Γλωσσών.

March 23, 2016

To τμήμα Γαλλικής Γλώσσας στη γιορτή Γαλλοφωνίας 2016.

February 26, 2016

Tα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν … Αγγλικά !!!

February 26, 2016

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν …Αγγλικά!

February 25, 2016

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη … Συγχαίρουν!

January 29, 2016

Σύμβουλος του Cambridge στο Σχολείο μας.

October 19, 2015

Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας και με PALSO!

August 25, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν και … Αγγλικά! – 08/2015

July 13, 2015

Και με Γαλλική … παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!!!

June 26, 2015

…και με Αγγλική παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη! – 2015

June 24, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν … και Γερμανικά!