Θετικές Επιστήμες

May 17, 2023

«Climate Detectives»

November 7, 2022

«Ο ΘΑΛΗΣ» στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!!!

September 23, 2022

Καθηγήτριά μας στo Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Σωματιδιακής Φυσικής, στο CERN!!!

     
May 8, 2022

Συμμετέχουμε στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας Γυμνασίων!

November 4, 2021

Ο Θαλής και ο μικρός Θαλής της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!!!

November 6, 2020

Ο «ΘΑΛΗΣ»… στα Εκπαιδευτήριά μας!!!

May 19, 2020

Μαθηματικός Διαγωνισμός “Καγκουρό” στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη – 2020

February 14, 2020

Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ.

February 8, 2020

«25ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2020»

December 16, 2019

H λήψη αποφάσεων στηρίζεται στη σωστή ερμηνεία των δεδομένων.

November 9, 2019

«Θαλής», «Μικρός Θαλής» και Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

September 26, 2019

Βραδιά Ερευνητή, 27 Σεπτεμβρίου 2019.

April 13, 2019

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου «Αριστοτέλης» 2019.

March 30, 2019

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός “Καγκουρό” στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

February 19, 2019

Μαθηματικός Διαγωνισμός “Καγκουρό” στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

November 8, 2018

Τα Μαθηματικά μας μυαλά στο «ΘΑΛΗ».