Νηπιαγωγείο

Ο γενικός σκοπός του Νηπιαγωγείου μας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των Νηπίων.

Εστιάζουμε στον τρόπο με τον οποίο τα Νήπια μαθαίνουν και στις διαδικασίες που κινητοποιούν τη θέληση για μάθηση.

Έμφαση δίνεται στο στοιχείο της απόλαυσης της Εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα Νήπια μαθαίνουν καλύτερα μέσα από ευχάριστες Δημιουργικές Δραστηριότητες που συμβάλλουν στη Γνωστική, Κοινωνική, Συναισθηματική και Φυσική ανάπτυξή τους.

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας αναπτύσσονται σε πολλούς τομείς Ψυχοκινητικό - Κοινωνικό - Συναισθηματικό - Ηθικό - Θρησκευτικό, Αισθητικό, Νοητικό και στην καλλιέργεια των Δεξιοτήτων, ταυτόχρονα και ο καθένας από αυτούς είναι εξίσου σημαντικός για το παιδί.

Οι τομείς αυτοί σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και τροφοδοτούν τη νοητική ανάπτυξη των Νηπίων.

Τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να επικοινωνούν με τους άλλους και να επιδράσουν αμφίδρομα στο περιβάλλον που ζουν. Μαθαίνουν Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες, Γλώσσα, Μουσική, Λογοτεχνία-Ποίηση, Καλές Τέχνες-Εικαστικές Δημιουργίες, Αγγλικά και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Το Νηπιαγωγείο στοχεύει στην υποβοήθηση του παιδιού να επεκτείνει και να εμπλουτίσει τους μηχανισμούς λειτουργίας της σκέψης του.

Η νοητική εξέλιξη διευκολύνεται από την εσωτερίκευση των κινητικών πράξεων, που κάνει το παιδί πάνω στα αντικείμενα και τα πρόσωπα. Αυτή η εσωτερίκευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια της συμβολικής λειτουργίας (εκ των υστέρων μίμηση, ιχνογράφημα, συμβολικό παιχνίδι, νοητική εικόνα και γλώσσα).

Το πρόγραμμα στο Νηπιαγωγείο. Όταν η μάθηση συναντάει την ψυχαγωγία

Το Νηπιαγωγείο, παρεμβαίνοντας συστηματικά, προάγει τη νοημοσύνη του παιδιού με την οργάνωση κατάλληλων  δημιουργικών Δραστηριοτήτων που  βασίζονται στις αρχές της Διαθεματικής Προσέγγισης (μέθοδος Project) και της βιωματικής επικοινωνιακής διδασκαλίας.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι εξής:

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Στοχεύει στην κατάκτηση της γλωσσικής δομής και τη λειτουργία του γλωσσικού συστήματος που θα επιτρέψει στο παιδί να εκφράσει τον ψυχικό και διανοητικό του κόσμο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Στοχεύει στη διερεύνηση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, η οποία παρέχει έναν πλούτο πρωτογενών εμπειριών και υποβοηθάει την ενεργητική μάθηση. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται και η διαθεματική βιωματική προσέγγιση (μέθοδος Project) που βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν πως σχετίζονται οι διαφορετικές αρχές πολλών γνωστικών αντικειμένων. Οικοδομεί σχέσεις μέσα στη γνώση, επιτρέπει την αυθεντική μάθηση και ενθαρρύνει την επίλυση προβλημάτων. Υποστηρίζει τα παιδιά σε μια ποικιλία τρόπων συνεργασίας και αλληλεπίδρασης. Όταν τα παιδιά μοιράζονται συναισθήματα και εμπειρίες κατά την ανάπτυξη ενός θέματος, η συμμετοχή τους είναι διασφαλισμένη. Τα παιδιά υποβοηθούνται να αναγνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα στο περιεχόμενο και τις δεξιότητες, ανάμεσα στο Σχολείο και τον κόσμο. Οι ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα γίνονται σεβαστά και τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης.

Καλλιεργώντας την αγάπη για το περιβάλλον και την επιστήμη στο Νηπιαγωγείο

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ έχει σκοπό να εισάγει τα μικρά παιδιά σε θεμελιώδεις έννοιες, για να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον που ζουν και να προκαλέσει το ερευνητικό τους ενδιαφέρον.

Να συσχετίζουν τις αιτίες και τ' αποτελέσματα, αυτενεργώντας σε πειραματικές διαδικασίες, όπου ανακαλύπτουν όλες τις νομοτέλειες.

Οι περισσότερες δραστηριότητες των παιδιών έχουSave changesν ως προσανατολισμό την αγάπη για το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική αγωγή δεν είναι ένας κατάλογος με "πρέπει", αλλά αποτελεί μέρος του καθημερινού προγράμματος, που συμμετέχει σε πολλές εκθέσεις και περιβαλλοντικές διοργανώσεις.

Με εξορμήσεις, εκδρομές και οργανωμένες επισκέψεις τα παιδιά αποκτούν άμεση εμπειρία του κόσμου γύρω τους.

Με την τακτική δημοσίευση της δικής τους εφημερίδας, "Τα νέα από το μικρόκοσμο του Νηπιαγωγείου μας", ως μικροί δημοσιογράφοι εκθέτουν κάθε φορά τις εντυπώσεις τους από τη σχολική ζωή.

Χτίζοντας το μέλλον των παιδιών σας από το Νηπιαγωγείο

Ευαισθητοποιημένοι στις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού, εντάσσουμε στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τη μορφή παιχνιδιού τη διδασκαλία Αγγλικών και Πληροφορικής, με την προσεκτική καθοδήγηση ειδικευμένων καθηγητών.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα, μέσω ενός ιδιαίτερου συστήματος διδασκαλίας.Με εποικοδομητικό και διασκεδαστικό τρόπο, εξοικειώνονται με τους ήχους, τα τραγούδια και το βασικό λεξιλόγιο που προσφέρονται παρέα με τον Teddy και το τρενάκι του.

Η ενασχόληση των μικρών μαθητών με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε κατάλληλες, χρονικές στιγμές έχει ως αποτέλεσμα να αγαπήσουν και να εξοικειωθούν στη χρήση του ποντικιού, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα με ήχο,κίνηση και εικόνα. Είναι ένα δυναμικό μέσο επαύξησης, ανάπτυξης και επέκτασης της μάθησης των παιδιών.

Ο συνδυασμός εικόνας και λόγου, που επιτυγχάνεται, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα ν' αυτενεργήσουν και ν' ανακαλύψουν, με αποτέλεσμα την πρόσκτηση καλύτερης μάθησης.

Τέλος, μέσα απ' όλες αυτές τις διεργασίες, με στοργή και με αγάπη, θεωρούμε ότι επιτυγχάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό του Νηπιαγωγείου μας, που είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη του νηπίου με απώτερο πάντα στόχο τη σωστή προετοιμασία του για το Δημοτικό Σχολείο.