Απονομή των μαθητών μας για τις επιτυχίες τους στις εξετάσεις Αγγλικών του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια έγινε η απονομή των πιστοποιητικών του Πανεπιστημίου του Michigan E.C.P.E. (Examination for the Certificate of Proficiency in English) στους μαθητές Τσιάντα Χ, (Γ΄ Γυμνασίου), Πολυχρόνη Β., Χαλαμπάκη Κ. (α΄ λυκείου) και Κυριακουλάκο Π. (β’ λυκείου) καθώς και αντίστοιχα του E.C.C.E. (Examination for the Certificate of Competency in English) στους μαθητές Γιαννακουδάκη Δ. (Β’ Γυμνασίου), Καβαλιέρο Ι. και Λύκου Ζ. (Γ’ Γυμνασίου). Όλες αυτές οι επιτυχίες αποτελούν μεγάλη αναγνώριση και τιμή ως επακόλουθο σωστής προσπάθειας και μόχθου και παράλληλα καταδεικνύουν την οργανωμένη και συστηματική δουλειά που παρέχεται από τους Εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, όλων των βαθμίδων, σε όλους τους μαθητές.

Ευχόμαστε στους μαθητές μας να εργάζονται διαρκώς με συνέπεια και μεθοδικότητα και να έχουν πάντα μια ανοδική και δημιουργική πορεία!