Δημοτικού

Οκτώβριος 18, 2013

Επίσκεψη στο Μουσείο Βαλκανικών Αγώνων.

Νοέμβριος 5, 2013

Κυριακή στο Μουσείο με τα Εκπαιδευτήριά μας!

Νοέμβριος 14, 2013

“Θεοί και Αυτοκράτορες”

Νοέμβριος 19, 2013

” Οι Τρεις Σωματοφύλακες… “

Νοέμβριος 21, 2013

Προσφορά Αγάπης -“Χαμόγελο του Παιδιού”

Δεκέμβριος 3, 2013

“Μύλος είναι και μιλάει, φορεσιά….”

Δεκέμβριος 11, 2013

¨Καθημερινή ζωή στην Παλαιοχριστιανική εποχή¨.

Δεκέμβριος 17, 2013

“O Kεραμιδοτρέχαλος”

Δεκέμβριος 20, 2013

Προσφορά Αγάπης & Ευθύνης “Στοργή”

Δεκέμβριος 23, 2013

¨Επίσκεψη στο Παπάφειο & Χαμόγελο του Παιδιού¨ .

Ιανουάριος 10, 2014

«Wagner-Verdi: 200 χρόνια».

Φεβρουάριος 12, 2014

Με Αθλητική Παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Φεβρουάριος 21, 2014

Ενημέρωση για το φαινόμενο του Εκφοβισμού και της Bίας.

Φεβρουάριος 25, 2014

«Τέχνη και Τεχνολογία»Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Φεβρουάριος 27, 2014

¨Επίσκεψη στο ΝΟΗΣΙΣ και στα δρώμενα του Μουσείου¨.

Φεβρουάριος 27, 2014

“Λάχανα και Χάχανα” Τραγουδώ και Μαθαίνω.

Ελληνικα