Παραδοσιακοί Χοροί

Η συμμετοχή στη Χορευτική μας ομάδα Παραδοσιακών Χορών, ψυχαγωγεί τα παιδιά και τα φέρνει πιο κοντά στη Λαϊκή μας Παράδοση και στην Πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ελληνικα