Πληροφορική Νηπιαγωγείου

Με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα δεν παρέχεται μόνο εξοικείωση των μαθητών στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά και στην ανάπτυξη γνώσεων, που διέπεται από μία συνέχεια με την καθοδήγηση ειδικευμένων καθηγητών. Το Σχολείο διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές πολυμέσων, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι Διαδραστικοί πίνακες αυξάνουν τον ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τις Νέες Τεχνολογίες ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, που ως σκοπό έχει την ανάπτυξη των παρακάτω βασικών λειτουργιών:

  • Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
  • Εξοικείωση με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα όπως λαβύρινθοι, ασκήσεις μνήμης, ασκήσεις παρατήρησης.
  • Εκμάθηση αριθμών, γραμμάτων, λέξεων καθώς και ολοκληρωμένων προτάσεων μέσα από πρωτότυπα και ευχάριστα εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Ικανότητα σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων και χρωματισμού τους μέσα από ειδικά προγράμματα σχεδίασης και ζωγραφικής.
  • Ακρόαση τραγουδιών και παραμυθιών από έτοιμες πολυμεσικές εφαρμογές.
  • Συνεργασία σε ομάδες.

Το Σχολείο μας πάντα πρωτοπόρο στις εξελίξεις συνεργάζεται με τα TECHNOkids, ένα διεθνή εκπαιδευτικό φορέα, που διδάσκει σε μαθητές τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Internet, Communications & Technology). Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος είναι αναγνωρισμένη από τη Microsoft Inc.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα TECHNOkids παρέχουμε στους μαθητές μας ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση στο μάθημα της πληροφορικής με άμεσα αποτελέσματα. Θα μάθουν να αξιοποιούν σωστά τις νέες τεχνολογίες και να υλοποιούν με επιτυχία σχολικές εργασίες σχετικές με αυτές του ενιαίου διαθεματικού προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Η εξοικείωση με τους υπολογιστές γίνεται με ευχάριστο αλλά παράλληλα εκπαιδευτικό τρόπο. Τα παιδιά οργανώνουν τις γνώσεις τους, με εργαλείο εκτός από τα ηλεκτρονικά αρχεία στον υπολογιστή και τα WORKBOOKS (Τετράδιο εργασιών – εμπέδωσης της ύλης).

Επιλέγοντας το πρόγραμμα Technokids παρέχουμε στους μαθητές μας ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση στο μάθημα της πληροφορικής με άμεσα αποτελέσματα. Θα μάθουν να αξιοποιούν σωστά τις νέες τεχνολογίες και να υλοποιούν με επιτυχία σχολικές εργασίες.