Γαλλικά

Η διδασκαλία των Γαλλικών από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και σ' όλες τις τάξεις του Γυμνασίου δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με δραστηριότητες που κάνουν το μάθημα ευχάριστο, να εξασκήσουν τον προφορικό λόγο μέσα από το παιχνίδι, να μάθουν για το Γαλλικό πολιτισμό και να προετοιμαστούν ως πολίτες της Ευρώπης, όπου η γνώση ξένων γλωσσών και πολιτισμών παίζει πρωταρχικό ρόλο, στη διαμόρφωση μιας συλλογικής Ευρωπαϊκής συνείδησης, χωρίς όμως να αποκλείεται ο εκπαιδευτικός στόχος των εξετάσεων στα Γαλλικά για τα αντίστοιχα πτυχία των DELF A1, A2, B1 .


Τα νέα των Γαλλικών