Βουλή Εφήβων – Ε.Κ.ΝΕ

8 Μαρτίου, 2005

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πολιτισμού .

5 Μαΐου, 2005

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πολιτισμού .

30 Απριλίου, 2006

51η Διεθνή Σύνοδο του Παρισιού – Ε.Κ.ΝΕ

26 Νοεμβρίου, 2006

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (Model United Nation).

12 Μαρτίου, 2007

Ανθρώπινα δικαιώματα και Φτώχεια -Ο.Η.Ε.

8 Απριλίου, 2008

57η Σύνοδος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

16 Μαΐου, 2008

Βουλή των Εφήβων ΙΔ’ 2008 – 2009.

22 Σεπτεμβρίου, 2008

18η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

22 Οκτωβρίου, 2008

Διάκριση στη Βουλή των Εφήβων ΙΓ’ 2007-2008

16 Ιουνίου, 2009

Βουλή Εφήβων 2009.

10 Απριλίου, 2010

Βουλή των Εφήβων ΙΕ’ 2009-2010.

19 Δεκεμβρίου, 2010

22η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

6 Μαΐου, 2011

Βουλή των Εφήβων ΙΣΤ΄ 2010 – 2011

12 Οκτωβρίου, 2012

Βουλή των Εφήβων ΙΖ΄ 2011 – 2012.

12 Δεκεμβρίου, 2012

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος–26η Εθνική Συνδιάσκεψη.

1 Ιουνίου, 2013

Βουλή Εφήβων ΙΗ’ 2012 – 2013.

Ελληνικα