Βουλή Εφήβων – Ε.Κ.ΝΕ

Μάρτιος 8, 2005

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πολιτισμού .

Μάιος 5, 2005

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας και Πολιτισμού .

Απρίλιος 30, 2006

51η Διεθνή Σύνοδο του Παρισιού – Ε.Κ.ΝΕ

Νοέμβριος 26, 2006

Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (Model United Nation).

Μάρτιος 12, 2007

Ανθρώπινα δικαιώματα και Φτώχεια -Ο.Η.Ε.

Απρίλιος 8, 2008

57η Σύνοδος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Μάιος 16, 2008

Βουλή των Εφήβων ΙΔ’ 2008 – 2009.

Σεπτέμβριος 22, 2008

18η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Οκτώβριος 22, 2008

Διάκριση στη Βουλή των Εφήβων ΙΓ’ 2007-2008

Ιούνιος 16, 2009

Βουλή Εφήβων 2009.

Απρίλιος 10, 2010

Βουλή των Εφήβων ΙΕ’ 2009-2010.

Δεκέμβριος 19, 2010

22η Εθνική Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων.

Μάιος 6, 2011

Βουλή των Εφήβων ΙΣΤ΄ 2010 – 2011

Οκτώβριος 12, 2012

Βουλή των Εφήβων ΙΖ΄ 2011 – 2012.

Δεκέμβριος 12, 2012

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος–26η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Ιούνιος 1, 2013

Βουλή Εφήβων ΙΗ’ 2012 – 2013.

Ελληνικα