Ελληνική Γλώσσα – Επιχειρηματολογία – Ρητορική

7 Φεβρουαρίου, 2007

Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας.

7 Φεβρουαρίου, 2008

Γιατί ο κόσμος χρειάζεται ανεκτικότητα…

6 Οκτωβρίου, 2008

Ζ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

27 Οκτωβρίου, 2010

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

30 Νοεμβρίου, 2010

Θ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

24 Μαρτίου, 2011

11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

12 Απριλίου, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

12 Μαΐου, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

1 Δεκεμβρίου, 2012

12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας

5 Απριλίου, 2014

Οι Pήτορες…… των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη.

6 Φεβρουαρίου, 2015

Τιμώντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο!

28 Φεβρουαρίου, 2015

Συμμετέχοντας στους Δ΄ Διασχολικούς Ρητορικούς Αγώνες!

13 Φεβρουαρίου, 2016

«THINK.ing SO.cially»

19 Μαρτίου, 2016

Ε΄ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίου.

31 Μαρτίου, 2016

Τελικοί Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Λυκείων.

8 Ιουνίου, 2016

Οι μαθητές μετατρέπονται σε Ποιητές….

Ελληνικα