Ελληνική Γλώσσα – Επιχειρηματολογία – Ρητορική

Φεβρουάριος 7, 2007

Αγώνες Επιχειρηματολογίας και Αντιλογίας.

Φεβρουάριος 7, 2008

Γιατί ο κόσμος χρειάζεται ανεκτικότητα…

Οκτώβριος 6, 2008

Ζ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

Οκτώβριος 27, 2010

10ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

Νοέμβριος 30, 2010

Θ’ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης .

Μάρτιος 24, 2011

11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.

Απρίλιος 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Μάιος 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Δεκέμβριος 1, 2012

12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας

Απρίλιος 5, 2014

Οι Pήτορες…… των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη.

Φεβρουάριος 6, 2015

Τιμώντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο!

Φεβρουάριος 28, 2015

Συμμετέχοντας στους Δ΄ Διασχολικούς Ρητορικούς Αγώνες!

Φεβρουάριος 13, 2016

«THINK.ing SO.cially»

Μάρτιος 19, 2016

Ε΄ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίου.

Μάρτιος 31, 2016

Τελικοί Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Λυκείων.

Ιούνιος 8, 2016

Οι μαθητές μετατρέπονται σε Ποιητές….

Ελληνικα