Ελληνική Γλώσσα – Επιχειρηματολογία – Ρητορική

13 Μαρτίου, 2006

5ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

14 Δεκεμβρίου, 2006

7ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

10 Μαΐου, 2007

6ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

12 Οκτωβρίου, 2007

Νερό – Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές…

16 Δεκεμβρίου, 2007

Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2007-2008.

12 Απριλίου, 2008

9ος Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

13 Δεκεμβρίου, 2008

Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας 2008-2009.

14 Δεκεμβρίου, 2008

Διασχολικοί Ρητορικοί Αγώνες 2008-2009.

5 Μαρτίου, 2009

8ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

30 Νοεμβρίου, 2009

Ίσες ευκαιρίες για όλους στην Ενωμένη Ευρώπη.

22 Οκτωβρίου, 2010

Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2009-2010.

23 Νοεμβρίου, 2010

4ος Διαγωνισμός Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

20 Φεβρουαρίου, 2011

Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2010-2011.

5 Μαρτίου, 2012

Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας 2011-2012.

17 Φεβρουαρίου, 2013

12ος Πανελλήνιος Αγώνας Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας.

25 Οκτωβρίου, 2013

Συμμετοχή μαθητών στο Διαγωνισμό Euroscola.

Ελληνικα