Ελληνική Γλώσσα – Επιχειρηματολογία – Ρητορική

Μάρτιος 13, 2006

5ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Δεκέμβριος 14, 2006

7ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Μάιος 10, 2007

6ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Οκτώβριος 12, 2007

Νερό – Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές…

Δεκέμβριος 16, 2007

Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2007-2008.

Απρίλιος 12, 2008

9ος Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Δεκέμβριος 13, 2008

Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας 2008-2009.

Δεκέμβριος 14, 2008

Διασχολικοί Ρητορικοί Αγώνες 2008-2009.

Μάρτιος 5, 2009

8ος Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

Νοέμβριος 30, 2009

Ίσες ευκαιρίες για όλους στην Ενωμένη Ευρώπη.

Οκτώβριος 22, 2010

Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2009-2010.

Νοέμβριος 23, 2010

4ος Διαγωνισμός Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Φεβρουάριος 20, 2011

Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας 2010-2011.

Μάρτιος 5, 2012

Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας 2011-2012.

Φεβρουάριος 17, 2013

12ος Πανελλήνιος Αγώνας Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας.

Οκτώβριος 25, 2013

Συμμετοχή μαθητών στο Διαγωνισμό Euroscola.

Ελληνικα