Τα Εκπαιδευτήρια μιλούν σωστά …Αγγλικά!

Η Διεύθυνση και οι Συνεργάτες των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη συγχαίρουν  θερμά: τη  μαθήτρια της  α΄ Λυκείου Ψαρρά Μ., τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Κωσταρά Κ, Κωσταρά Ε., τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου Δέμπη Κ. Μ. , Κανελάκη Π., Χαλαμπάκη Κ., καθώς και τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου Δημόπουλο Κ. και Φλωρίδου Μ. για την κατάκτηση του πιστοποιητικού TOEIC (Test of English for International Communication) του MICHIGAN University σημειώνοντας αξιόλογες επιδόσεις επιπέδου Β2 και Γ1. Επίσης τις μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου Κόντα Κ. και Νενοπούλου Ρ. Μ. για την απόκτηση του B1 Preliminary (PET) for Schools του Cambridge University.

Θερμά Συγχαρητήρια!