Αγγλικά

Νοέμβριος 27, 2008

2ος Διαγωνισμός Μετάφρασης της Ε.Ε. “Juvenes Translatores”

Φεβρουάριος 7, 2014

Συνέχεια Αγγλικών Επιτυχιών για τα Εκπαιδευτήρια .

Αύγουστος 21, 2014

Συνέχεια Επιτυχιών σε εξετάσεις του Πανεπιστημίου Michigan!

Φεβρουάριος 5, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Συγχαίρουν !

Ιούνιος 12, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν … και Αγγλικά!

Ιούνιος 26, 2015

…και με Αγγλική παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!

Αύγουστος 25, 2015

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν και … Αγγλικά!

Ιανουάριος 29, 2016

Σύμβουλος του Cambridge στο Σχολείο μας.

Φεβρουάριος 26, 2016

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν …Αγγλικά!

Φεβρουάριος 26, 2016

Tα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη μιλούν … Αγγλικά !!!

Ιούνιος 13, 2016

Συνέχεια …Ξένων Γλωσσών.

Αύγουστος 18, 2016

Και με Αγγλική Παιδεία τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Φεβρουάριος 15, 2017

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των Αγγλικών…!

Φεβρουάριος 24, 2017

Αγγλικά …μιλούν τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη.

Ιούνιος 22, 2017

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία στις εξετάσεις του Cambridge University!

Ιούλιος 13, 2017

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στο Πανεπιστήμιo της Οξφόρδης!

Ελληνικα