Πληροφορική Δημοτικού

Με τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα δεν παρέχεται μόνο εξοικείωση των μαθητών στη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αλλά και στην ανάπτυξη γνώσεων, που διέπεται από μία συνέχεια με την καθοδήγηση ειδικευμένων καθηγητών. Το Σχολείο διαθέτει σύγχρονους υπολογιστές πολυμέσων, συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι Διαδραστικοί πίνακες αυξάνουν τον ενθουσιασμό, το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την εξοικείωση των παιδιών με τη λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τις Νέες Τεχνολογίες ξεκινά από το Νηπιαγωγείο, που ως σκοπό έχει την ανάπτυξη των παρακάτω βασικών λειτουργιών:

  • Γνωριμία με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
  • Εξοικείωση με το ποντίκι και το πληκτρολόγιο μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα όπως λαβύρινθοι, ασκήσεις μνήμης, ασκήσεις παρατήρησης.
  • Εκμάθηση αριθμών, γραμμάτων, λέξεων καθώς και ολοκληρωμένων προτάσεων μέσα από πρωτότυπα και ευχάριστα εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Ικανότητα σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων και χρωματισμού τους μέσα από ειδικά προγράμματα σχεδίασης και ζωγραφικής.
  • Ακρόαση τραγουδιών και παραμυθιών από έτοιμες πολυμεσικές εφαρμογές.
  • Συνεργασία σε ομάδες.

Το Σχολείο μας πάντα πρωτοπόρο στις εξελίξεις συνεργάζεται με τα TECHNOkids, ένα διεθνή εκπαιδευτικό φορέα, που διδάσκει σε μαθητές τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project Based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Internet, Communications & Technology). Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος είναι αναγνωρισμένη από τη Microsoft Inc.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα TECHNOkids παρέχουμε στους μαθητές μας ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση στο μάθημα της πληροφορικής με άμεσα αποτελέσματα. Θα μάθουν να αξιοποιούν σωστά τις νέες τεχνολογίες και να υλοποιούν με επιτυχία σχολικές εργασίες σχετικές με αυτές του ενιαίου διαθεματικού προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των TECHNOkids είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης που σκοπό έχει να μετατρέψει το μάθημα της πληροφορικής & νέων τεχνολογιών σε μια συνεχή ανακάλυψη του κόσμου των επιστημών. Αποτελείται από μία σειρά τεχνολογικών projects (ενότητες) που βασίζονται στην μέθοδο Project Based Learning. Το σημαντικό στην μέθοδο αυτή είναι η δυναμική του σχεδίου προσέγγισης στη μάθηση. Με κίνητρο τη θεματολογία που εστιάζει στα προσωπικά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα βιώματα, ο κάθε μαθητής δημιουργεί τη δική του εργασία. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζει τον τεχνολογικό στόχο, οι μαθητές ανακαλύπτουν, δημιουργούν, πειραματίζονται με προγράμματα και δραστηριότητες (STEM & ICT) προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουν εργασίες βασισμένες σε δραστηριότητες των ενδιαφερόντων τους ενώ ταυτόχρονα αποκτούν όλοι τις ίδιες τεχνολογικές δεξιότητες.

Η εκπαίδευση STEM δίνει έμφαση στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Τα τεχνολογικά projects των TECHNOkids ενσωματώνουν δραστηριότητες ICT και STEM στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο πρωταρχικός στόχος της ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα είναι να δοθούν στους μαθητές ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν οι ψηφιακοί αυριανοί πολίτες.

Η εξοικείωση με τους υπολογιστές γίνεται με ευχάριστο αλλά παράλληλα εκπαιδευτικό τρόπο. Τα παιδιά οργανώνουν τις γνώσεις τους, με εργαλείο εκτός από τα ηλεκτρονικά αρχεία στον υπολογιστή και τα WORKBOOKS (Τετράδιο εργασιών – εμπέδωσης της ύλης).

Επιλέγοντας το πρόγραμμα Technokids παρέχουμε στους μαθητές μας ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση στο μάθημα της πληροφορικής με άμεσα αποτελέσματα. Θα μάθουν να αξιοποιούν σωστά τις νέες τεχνολογίες και να υλοποιούν με επιτυχία σχολικές εργασίες.

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες για  A΄ Δημοτικού =Junior 1 είναι:

TECHNOBasic : Σε αυτή την ενότητα θα γνωριστούμε με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή! Θα κάνουμε δραστηριότητες, για να εντοπίσουμε τα μέρη του υπολογιστή, θα ακολουθήσουμε κανόνες για τη σωστή χρήση του. Θα επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να μετακινηθούμε με το ποντίκι. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό λογισμικό, για να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και την αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή! Θα γνωρίσουμε στην πράξη την ασφαλή και συνετή χρήση του υπολογιστή. Εφαρμογή: Windows Τεχνολογικές Δεξιότητες: Γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον ICT & STEM Integration: Εικαστικές τέχνες με τεχνολογικές δεξιότητες γραφικών και βασικών αρχών του υπολογιστή.

TECHNOBook : Σε αυτή την ενότητα, θα γράψουμε και θα εκδώσουμε βιβλία. Θα αποκτήσουμε βασικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου με τη βοήθεια του προγράμματος Word και πρότυπων αρχείων, που θα μας επιτρέψουν να γράφουμε και να εικονογραφούμε σελίδες με ιστορίες. Θα εκτυπώσουμε τα βιβλία μας και θα τα παρουσιάσουμε σε κοινή προβολή! Εφαρμογή: Word Τεχνολογικές Δεξιότητες: Επεξεργασία κειμένου ICT & STEM Integration: Γλωσσικές τέχνες με τεχνολογικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου.

Οι Eκπαιδευτικές Eνότητες για τη Β΄ Δημοτικού =Junior 2 είναι:

TECHNOAuthor: Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Word, για να δημιουργήσουμε τα δικά μας βιβλία ιστοριών και θα επεξεργαστούμε πρότυπες ιστορίες, για να μάθουμε μορφοποίηση κειμένου, προσθήκη και τακτοποίηση εικόνων. Αφού εξασκηθούμε σε αυτές τις βασικές και απαραίτητες δεξιότητες, θα γράψουμε και θα εικονογραφήσουμε τα δικά μας παραμύθια. Θα κάνουμε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο και τέλος, θα εκδώσουμε τα δικά μας βιβλία! Εφαρμογή: Word.    Τεχνολογικές Δεξιότητες: Επεξεργασία κειμένου ICT&STEM Integration: Γλωσσικές τέχνες με τεχνολογικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου.

TECHNOAnimal: Θα φτιάξουμε μια παρουσίαση για το αγαπημένο μας ζώο! Θα μάθουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο και εγκυκλοπαίδειες, για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες. Θα προσθέσουμε σε κάθε διαφάνεια κίνηση και ήχο και θα παρουσιάσουμε την εργασία μας!

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες για τη Γ΄ Δημοτικού =Junior 3 είναι:

TECHNOEditor: Χρησιμοποιώντας το Microsoft Word, θα μάθουμε σημαντικές, συγγραφικές τεχνικές, που θα μας βοηθήσουν να κυκλοφορήσουμε μια σειρά από ιστορίες γραμμένες ειδικά για παιδιά! Εφαρμογή: Word Τεχνολογικές Δεξιότητες: Επεξεργασία κειμένου ICT & STEM Integration: Συγγραφικές τεχνικές με τεχνολογικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου.

TECHNOCity: Χρησιμοποιώντας το PowerPoint, θα δημιουργήσουμε διαφάνειες,  θα ετοιμάσουμε παρουσιάσεις και θα δώσουμε ψηφιακή «ζωή» στα χαρακτηριστικά της πόλης μας. Τα αρχεία μας θα περιλαμβάνουν χάρτες, θα μιλούν για τον καιρό, αλλά και για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Θα μάθουμε να εισάγουμε και να μορφοποιούμε γραφικά και κείμενο, αλλά και να προσθέτουμε εφέ κίνησης και εναλλαγές μεταξύ των διαφανειών, κάνοντας τις παρουσιάσεις μας μοναδικές και ξεχωριστές! Εφαρμογή: PowerPoint, Τεχνολογικές . Δεξιότητες: Πολυμέσα.

Η  Eκπαιδευτική Eνότητα για την Δ΄ Δημοτικού =Senior είναι:

TECHNOCorrespondent : Θα γίνουμε ανταποκριτές και θα γράψουμε άρθρα για διάσημες τοποθεσίεςαξιοθέατα! Θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Internet Explorer, για να βρούμε πληροφορίες για τα αξιοθέατα και στη συνέχεια θα γράψουμε το άρθρο μας στο ΜS Word. Αυτά τα άρθρα θα μπορούσαν πραγματικά να δημοσιευθούν σε εφημερίδες και περιοδικά! Εφαρμογή: Word Τεχνολογικές Δεξιότητες: Επεξεργασία κειμένου ICT & STEM Integration: Συγγραφικές τεχνικές με τεχνολογικές δεξιότητες επεξεργασίας κειμένου.

Οι Eκπαιδευτικές Eνότητες για την Ε΄ Δημοτικού =Senior 2 είναι:

TECHNOInternet (Part 1): Οι μαθητές εξερευνούν το Διαδίκτυο! Αυτή η διαδικτυακή εκστρατεία επιτρέπει στους μαθητές να ανακαλύψουν τα θαύματα του διαδικτύου και να μάθουν τη σημασία του να είσαι ψηφιακός πολίτης. Εφαρμογή: Internet Explorer, Word Τεχνολογικές Δεξιότητες: Γραφικά, επεξεργασία κειμένου, τηλεπικοινωνίες ICT & STEM Integration: Τεχνολογία με τεχνολογικές δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο και επεξεργασίας κειμένου.

TECHNOEntrepreneur: Στην ενότητα TechnoEntrepreneur γινόμαστε επιχειρηματίες! Συγκεντρώνουν πληροφορίες στο Excel, χρησιμοποιούν το PowerPoint. Εφαρμογή: Word, Excel, PowerPoint Τεχνολογικές Δεξιότητες: Επεξεργασία κειμένου, πολυμέσα, φύλλα εργασιών ICT & STEM Integration: Μαθηματικά και οικονομικές μελέτες με τεχνολογικές δεξιότητες υπολογιστικών φύλλων, επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων.

Η Eκπαιδευτική Eνότητα για τη  Στ΄ Δημοτικού =Senior 3 είναι:

TECHNOSpecialist: Θα γνωρίσουμε τα εσωτερικά μέρη του υπολογιστή, θα ετοιμάσουμε ενημερωτικές παρουσιάσεις στο MS PowerPoint και θα προσθέσουμε κίνηση και ήχο για να κάνουμε εντυπωσιακές παρουσιάσεις! Εφαρμογή: PowerPoint Τεχνολογικές Δεξιότητες: Πολυμέσα  ICT & STEM Integration: Πληροφορική με τεχνολογικές δεξιότητες παρουσιάσεων.

 

Η χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι σήμερα αναγκαία για κάθε δραστηριότητα. Η σωστή γνώση τους ξεκινά από την παιδική ηλικία στο Νηπιαγωγείο.

H ACTA-Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου- δημιούργησε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για παιδιά 6-12 ετών, με στόχο την εκπαίδευσή τους στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Ταυτόχρονα έχει στόχο να τα παροτρύνει σε νέους εκπαιδευτικούς ορίζοντες, χρησιμοποιώντας κυρίως τη μέθοδο Learning by doing (Μάθηση μέσω της εμπειρίας). Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η συμμετοχή σε δραστηριότητες, η έρευνα, η παρατήρηση, η εμπειρία και η ανακάλυψη. Οι πιστοποιήσεις BE ACTA χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα. Κάθε επίπεδο διαθέτει τρεις θεματικές ενότητες, από τις οποίες ο μαθητής διαλέγει τις δύο, για να αξιολογηθεί. Το Beginners ACTA είναι το παιδικό Πιστοποιητικό που επιβραβεύει τα παιδιά, που ασχολήθηκαν με ένα εξειδικευμένο-διευρυμένο εκπαιδευτικό υλικό τόσο σε βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όσο και σε Multimedia εφαρμογές. Οι μαθητές των πιστοποιήσεων συμμετέχουν σε Ετήσιους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς και Βραβεύσεις που διοργανώνει η ACTA υποστηρίζοντας την ιδέα ¨Εκπαίδευση Πληροφορικής & Συμμετοχή, σε μικρή ηλικία¨.τόσο σε βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή όσο και σε Multimedia εφαρμογές.