Επιτυχόντες

Ιούνιος 9, 2005

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2004 -2005 .

Ιούνιος 9, 2006

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2005 -2006.

Ιούνιος 9, 2007

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2006 -2007.

Ιούνιος 9, 2008

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2007-2008.

Ιούνιος 9, 2009

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2008-2009.

Ιούνιος 9, 2010

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2009-2010.

Ιούνιος 9, 2011

Επιτυχόντες Σχολικού Έτους 2010-2011.

Ιούνιος 9, 2012

Επιτυχόντες Σχολικού ΄Ετους 2011-2012.

Ιούνιος 9, 2013

Επιτυχόντες Σχολικού ΄Ετους 2012-2013.

Ιούνιος 25, 2014

Μεγάλες Επιτυχίες στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014!

Ιούνιος 9, 2015

Εξαιρετικές Επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015!

Ιούνιος 23, 2015

Συνέχεια … Πανελλαδικών Επιτυχιών!

Ιούνιος 17, 2016

Με υψηλές ταχύτητες και φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις!

Αύγουστος 25, 2016

Σάρωσαν… για ακόμη μία χρονιά το 2016 τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!

Ιούνιος 30, 2017

Με υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Αύγουστος 24, 2017

Κορυφαίες θέσεις και Σχολές Υψηλής Ζήτησης για το 2017 από τα παιδιά μας.

Ελληνικα