Συνέδρια Πληροφορικής

Απρίλιος 12, 2011

3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Απρίλιος 26, 2012

4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Απρίλιος 23, 2013

Κβαντικοί Υπολογιστές.

Απρίλιος 23, 2013

SmartPhones Και Πολυμέσα.

Απρίλιος 24, 2013

Δημιουργία wiki Ιστοσελίδας.

Απρίλιος 24, 2013

Δημιουργία Web Browser .

Απρίλιος 24, 2013

Δημιουργία Antivirus.

Μάρτιος 7, 2014

Quiz ερωτήσεων γενικών γνώσεων με την γλώσσα C++ .

Απρίλιος 8, 2014

Μαθαίνω για το Περιβάλλον‘’WΑΤΕRSΤRΙΚΕ’’με την Kodu.

Απρίλιος 8, 2014

Ο Οδηγός της πόλης μας ,με την Python.

Απρίλιος 22, 2015

Τρισδιάστατο Παιχνίδι στο Blender!

Απρίλιος 22, 2015

Παιχνίδι Γνώσεων!

Απρίλιος 22, 2015

Alien Simulator!

Απρίλιος 22, 2015

Ταξίδι στο κέντρο της Γης!

Απρίλιος 22, 2015

Στην Πληροφορική με όραμα!

Απρίλιος 21, 2016

«Προγραμματιστές εν ….δράσει»

Ελληνικα