Συνέδρια Πληροφορικής

12 Απριλίου, 2011

3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

26 Απριλίου, 2012

4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

23 Απριλίου, 2013

Κβαντικοί Υπολογιστές.

23 Απριλίου, 2013

SmartPhones Και Πολυμέσα.

24 Απριλίου, 2013

Δημιουργία wiki Ιστοσελίδας.

24 Απριλίου, 2013

Δημιουργία Web Browser .

24 Απριλίου, 2013

Δημιουργία Antivirus.

7 Μαρτίου, 2014

Quiz ερωτήσεων γενικών γνώσεων με την γλώσσα C++ .

8 Απριλίου, 2014

Μαθαίνω για το Περιβάλλον‘’WΑΤΕRSΤRΙΚΕ’’με την Kodu.

8 Απριλίου, 2014

Ο Οδηγός της πόλης μας ,με την Python.

22 Απριλίου, 2015

Τρισδιάστατο Παιχνίδι στο Blender!

22 Απριλίου, 2015

Παιχνίδι Γνώσεων!

22 Απριλίου, 2015

Alien Simulator!

22 Απριλίου, 2015

Ταξίδι στο κέντρο της Γης!

22 Απριλίου, 2015

Στην Πληροφορική με όραμα!

21 Απριλίου, 2016

«Προγραμματιστές εν ….δράσει»

Ελληνικα