Συνέδρια Πληροφορικής

23 Απριλίου, 2021

13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 2021

17 Απριλίου, 2019

Το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων μας στο 11ο Συνέδριο Πληροφορικής.

18 Απριλίου, 2018

Μικροί προγραμματιστές οργανώνουν διαδικτυακά στο GlogsterEdu ένα project για τη Μελοποιημένη Ποίηση και «χτυπούν» τον Σχολικό Εκφοβισμό με τη Scratch!

30 Μαρτίου, 2018

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για τους μαθητές του Δημοτικού!

26 Απριλίου, 2017

“Εκπαιδεύομαι να μιλώ. Εκπαιδεύομαι να αντιδρώ”.

26 Απριλίου, 2017

“Αριστοτέλης, ένας φιλόσοφος από άλλον πλανήτη”.

26 Απριλίου, 2017

Το Δημοτικό μας δίνει το παρόν στο 9ο Συνέδριο Πληροφορικής.

20 Απριλίου, 2016

“Όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνάντησαν τη Scratch”.

20 Απριλίου, 2016

“Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων”.

20 Απριλίου, 2016

8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

23 Απριλίου, 2015

“Γνωρίζω τον μύθο, Αναζητώ την αλήθεια, Δημιουργώ στο Scratch”.

23 Απριλίου, 2015

¨Μουσεία της πόλης μας¨.

10 Απριλίου, 2014

“Κυβερνοεξερευνητές με Ασφάλεια” με τη Scratch 2.0

10 Απριλίου, 2014

“Αντιμέτωπος με τα στοιχεία της φύσης” στο Kodu.

24 Απριλίου, 2013

¨Το Φανταστικό Διώνυμο ταξιδεύει στην Ελλάδα ¨.

24 Μαρτίου, 2013

¨Ένα ψηφιακό βιβλίο για τη Διαφορετικότητα¨.

Ελληνικα