Πληροφορική Γυμνασίου

Με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής στο χώρο της Τεχνολογίας της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της Εκπαίδευσης, στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη δημιουργήσαμε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Πληροφορικής.

Σκοπός μας δεν είναι η εξαντλητική και ανώφελη ενασχόληση των παιδιών με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Βασιζόμαστε σε εκπαιδευτικά προγράμματα που σκοπό έχουν την ανάπτυξη της σωστής σχέσης των μαθητών με τους υπολογιστές και την εισαγωγή τους στην κατανόηση και το χειρισμό σύγχρονων τεχνολογιών.

Στην Α' Γυμνασίου διδάσκεται η ιστορία και η εξέλιξη των Υπολογιστών, τα μέρη ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (περιφερειακές συσκευές και συσκευές στην κεντρική μονάδα),η έννοια του λογισμικού (Λειτουργικά Συστήματα και Λογισμικό εφαρμογών), επεξεργασία κειμένου, υπηρεσίες του διαδικτύου.

Στη Β' Γυμνασίου διδάσκεται η κωδικοποίηση (δυαδικά και δεκαδικά συστήματα αρίθμησης), επεξεργασία λογιστικών φύλλων (πίνακες, γραφήματα, συναρτήσεις, πράξεις), παγκόσμιος ιστός.

Στη Γ' Γυμνασίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια του αλγόριθμου και τον προγραμματισμό.

Ακαδημία MICROSOFT

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης είναι πλέον μονόδρομος. Το Σχολείο μας πάντα πρωτοπόρο στις εξελίξεις συνεργάζεται με τη Microsoft σε θέματα εκπαίδευσης.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, ως αναγνωρισμένη ακαδημία της Microsoft, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να συνεχίσουν να εκπαιδεύονται στους υπολογιστές με τους πιο σύγχρονους τρόπους, ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της αγοράς εργασίας.

Η πιστοποίηση Microsoft® Office Specialist (MΟS) αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft® Office 2003, 2007 & 2010. Είναι ένα σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματικούς τομείς, καθώς η χρήση του υπολογιστή είναι πλέον απαραίτητη σε όλα τα επαγγέλματα.

 

Η πιστοποίηση Microsoft Office Specialist (MOS) μπορεί να αποκτηθεί μετά από επιτυχημένη συμμετοχή του εξεταζόμενου σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εξετάσεις εφαρμογών:

  • Microsoft® Word
  • Microsoft® Excel
  • Microsoft® Outlook
  • Microsoft® PowerPoint
  • Microsoft® Access

Το πιστοποιητικό, για τις Ελληνικές εκδόσεις, διαθέτει αναγνωρισμένη διαδικασία επικαιροποίησης για το Ελληνικό Δημόσιο.

Όσοι μαθητές το επιθυμούν, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς αποκτούν την πιστοποίηση Microsoft Office Specailist στις ενότητες Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft Powerpoint. Οι μαθητές μας παίρνουν μέρος και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Microsoft.