Παιδικός Σταθμός

 Η προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού.

Η ομαλή ένταξή του στην ομάδα, για να λειτουργήσει σ' αυτήν ως μέλος υπεύθυνο, ισότιμο και συνεργατικό, η κοινωνικοποίησή του, η προσαρμογή του στο Νηπιαγωγείο και η σωστή προετοιμασία του, για να αποδεχτεί τον κόσμο της μάθησης, αποτελεί κατά τεκμήριο, τον πρωταρχικό μας στόχο. Στην προνηπιακή και νηπιακή ηλικία, θεμελιώνεται η πνευματική συγκρότηση και η συναισθηματική σταθερότητα του ατόμου. 

Γι αυτό το λόγο στα "Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη", ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο λειτουργούν ως αυτόνομη εκπαιδευτική μονάδα, σ' ένα υπερσύγχρονο ανεξάρτητο κτίριο, με χώρους ειδικά διαμορφωμένους για τις ανάγκες των μικρών παιδιών.

Οι ηλιόλουστες αίθουσες διδασκαλίας, σε συνδυασμό με το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, το θέατρο και την καταπράσινη παιδική χαρά δίνουν τη δυνατότητα στον παιδικό μικρόκοσμο να βρει το ιδανικό περιβάλλον, για να εκφραστεί και να δημιουργήσει. Γιατί στόχος των εκπαιδευτηρίων μας είναι εκτός των άλλων, ο παιδικος σταθμός να αποτελεί για κάθε παιδί έναν χώρο στον οποίο θα βρει τον δικό του τρόπο έκφρασης.

Ο Παιδικός Σταθμός και ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες κάθε παιδιού

Το καθημερινό πρόγραμμα που ακολουθεί ο Παιδικός Σταθμός των εκπαιδευτηρίων μας, περιέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων ενταγμένες σ' έναν κεντρικό ετήσιο σχεδιασμό.

Η ανάπτυξη των Δραστηριοτήτων βασίζεται στις αρχές της Διαθεματικής Προσέγγισης (μέθοδος Project) και της βιωματικής Επικοινωνιακής διδασκαλίας.

Οι Δραστηριότητες περιλαμβάνουν θεατρικό παιχνίδι, μουσική προπαιδεία, ρυθμική αγωγή, εικαστικές δημιουργίες, προετοιμασία για γραφή και ανάγνωση, θεμελιώδεις γνώσεις μαθηματικών και φυσικής με πειράματα, ειδικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικών.

Οι Νηπιαγωγοί μαζί με τη βοηθητική τους ομάδα συνεργάζονται, για να προσφέρουν φροντίδα και προστασία στα παιδιά μας. 

Ακόμα, οι παιδαγωγοί του παιδικού σταθμού φροντίζουν να βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τους γονείς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται αναλυτικά για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και με τακτικές συναντήσεις για την προόδο των παιδιών.