Χιονοδρομία

Οι δραστηριότητές μας στο χώρο της Oρεινής Xιονοδρομίας είναι κυρίως ψυχαγωγικού εκδρομικού χαρακτήρα και απευθύνονται σ' όλους τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων, λειτουργώντας ανεξάρτητα από το υπόλοιπο πρόγραμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων. Στόχος μας στο συγκεκριμένο άθλημα δεν είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά η επαφή με το χειμερινό ορεινό περιβάλλον της χώρας μας.

Ελληνικα