Γυμνάσιο

February 28, 2013

«Ecomobility – Οικολογική Μετακίνηση 2012-2013»

February 5, 2013

“Σύνδεση με Σύνεση – Connect with Respect”!

February 1, 2013

Μαθηματικός Διαγωνισμός «Θαλής».

January 12, 2013

Β΄Φάση Διαγωνισμού Μαθηματικής Εταιρείας «Ευκλείδης»

December 1, 2012

12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας

October 18, 2012

Διαγωνισμός Φυσικής 2012.

October 14, 2012

Βράβευση μαθητριών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής.

May 15, 2012

«Τα Δικαιώματα του παιδιού» – UNESCO.

May 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

April 26, 2012

4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

March 9, 2012

Αειφόρος Γεωργία.

October 19, 2011

Διακρίσεις στον 72ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ».

July 6, 2011

16η Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας.

June 6, 2011

Διαγωνισμός Φυσικής 2011.

April 12, 2011

3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

March 24, 2011

11ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας.