Παιχνίδι Γνώσεων!

Στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής μαθητές της Β' και της Γ' Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη δημιούργησαν ένα παιχνίδι γνώσεων βασισμένο στο μάθημα της Χημείας. Ένα εικονικό εργαστήριο Χημείας δημιούργησαν μαθητές στο σχεδιαστικό πρόγραμμα Βlender. Ο χρήστης μπορούσε να χειριστεί τα όργανα του εργαστηρίου εκτελώντας πειράματα.

Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν οι Καραδημητρίου Κ., Μπόλκας Α. και Σαούλιας Η.από τη Β' Γυμνασίου και οι Τσιμπάνη Μ. και Φιλαράκου Κ. από τη  Γ΄Γυμνασίου.

Οι μαθητές περιέγραψαν τον τρόπο δημιουργίας της εφαρμογής τους καθώς και τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συνεργασία τους, στο European School Radio το μαθητικό ραδιόφωνο που κάλυπτε την εκδήλωση.