Η Eικονική Eπιχείρηση παρουσιάζει τις εμπειρίες της…!!!

Μετά από 9 μήνες επίμονης και πετυχημένης προσπάθειας, η 1η μαθητική Eπιχείρηση των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη «ΔΩΡΑ ΦΥΣΗΣ» παρουσίασε στους μαθητές του Σχολείου μας, στην Αίθουσα Θεάτρου και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου – Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, τις εμπειρίες και τα βιώματά της, προτρέποντάς τους με τον τρόπο αυτό να λάβουν τη σκυτάλη για την επόμενη χρονιά και να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Συνοψίζοντας τα οφέλη της προσπάθειας, αναφέρουμε ότι ήταν:

  • Μια πραγματική βιωματική εμπειρία σχετικά με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι συμμετέχοντες μαθητές να προετοιμαστούν συλλέγοντας εμπειρίες και εφόδια για την αυριανή τους είσοδο στον κόσμο εργασίας, είτε ως ιδιοκτήτες, είτε ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις.
  • Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
  • Αυτοπεποίθηση.
  • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας και ικανότητες ηγεσίας.
  • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων.
  • Υποβολή στόχων και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
  • Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου.
  • Αναγνώριση συμβολής συμμαθητών, συνεργατών, συμβούλων.
  • Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα.
  • Ισορροπία μεταξύ εικονικής και πραγματικότητας.
  • Ηθικό επιχειρείν – παράδειγμα σεβασμού, εντιμότητας, διαφάνειας, επαγγελματισμού, αξιοκρατίας, δικαιοσύνης, νομιμότητας.
  • Οικονομική ενίσχυση κοινωνικών φορέων, με τη σύμφωνη γνώμη των μετόχων, για την προσφορά τους κέρδους που τους αναλογεί ανά μετοχή.

Εμείς από την πλευρά μας Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιου είδους προσπαθειών με πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά μας!!!!!