Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη προάγουν την Τέχνη και τον Πολιτισμό!

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Έχοντας γνώση ότι οι Eικαστικές τέχνες συνδέονται με την καθημερινή ζωή των παιδιών και ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οπτικού Πολιτισμού στον οποίο μετέχουν, στα Εκπαιδευτήριά μας γίνεται μια προσπάθεια σε βάθος, για να προαχθεί η Τέχνη.

Τα παιδιά που παρατηρούν έργα τέχνης, σύμφωνα με τους θεωρητικούς, αλλά και όσους εκπαιδευτικούς έχουν δοκιμάσει στην πράξη διδακτικές προσεγγίσεις που εμπλέκουν την παρατήρηση έργων τέχνης, κερδίζουν πολλαπλά. Κυρίως αναπτύσσονται ολιστικά (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητικά, στοχαστικά). Αυτή η ολιστική ανάπτυξη τείνει σε μια βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι μόνο του εαυτού μας, αλλά και της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Κινούμενοι, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε τη μεγάλη συλλογή έργων τέχνης όπου φιλοξενούνται στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου μας (150 και πλέον έργα μεγάλων ζωγράφων), θέλοντας να καλλιεργήσουμε την ευαισθησία και όλα εκείνα τα υψηλά συναισθήματα, που προάγουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, σε μια κοινωνία που πραγματικά τα έχει ανάγκη!!!!!