Συμμετέχουμε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου!

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συνεχίζουν και φέτος τη δυναμική παρουσία τους στο διαγωνισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUROSCOLA δίνοντας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συνεργαστούν με άλλους νέους της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται στα πλαίσια της προσπάθειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προσφέρει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την Eυρωπαϊκή οικοδόμηση. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10 π.μ. και μέχρι τις 13.00 μ.μ. σε ειδικό εξεταστικό κέντρο. Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν μαθητές της β΄ και γ΄ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας έχει πιο ενισχυμένο ρόλο στην διαμόρφωση της Ευρώπης. Ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη και πως μπορεί να ακουστεί δυνατότερα η φωνή του στην Ευρώπη;».

Η αξιολόγηση των εργασιών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης και η οποία επιλέγει τις καλύτερες εργασίες.

Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης, λαμβαάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

  1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας.
  2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του Σχολείου.

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην Έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (Έκθεση 60%, Ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν οι: Βλάχου Χ., Γκόγκου Θ., Κοντογίαννη Μ., Μανούκα Φ.-Μ., Νεραντζίδου Α., Πατσούρα Μ., Ρούσση Ε., Ταταρίδης Σ., Τσαπόγα Ι., και Φασούλα Φ.