Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού

Kάθε χρόνο οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής που σκοπό έχουν :

  • Να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με –όσο το δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
  • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ' ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
  • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
  • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
  • Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.
  • Οι εργασίες παρουσιάζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές -προφορικά ή σε μορφή poster- και συμπεριλαμβάνεται μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD).