“Γνωρίζω τον μύθο, Αναζητώ την αλήθεια, Δημιουργώ στο Scratch”.

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης δημιούργησαν και παρουσίασαν για το 7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής στην κατηγορία Gameland-Παιχνιδοχώρα με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch το φαινόμενο της εναλλαγής των εποχών, την επιστημονική προσέγγισή του καθώς και τη δημιουργία παιχνιδιού.

Έχοντας ως βασική μας επιδίωξη τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε για άλλη μία φορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στην κατανόηση του φαινομένου της εναλλαγής των εποχών. Οι μαθητές της Στ΄  τάξης των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη με την καθοδήγηση των δασκάλων μας εκπονήσαμε ένα σχέδιο εργασίας μέσα από το οποίο γνωρίσαμε μύθους διαφόρων λαών, σχετικούς με την εναλλαγή των τεσσάρων εποχών, τους συγκρίναμε εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές, ενώ στη συνέχεια αναζητήσαμε την επιστημονική εξήγηση του φαινομένου. Θέλοντας να συγκεράσουμε τη νέα γνώση που αποκομίσαμε με την ιδιαίτερα ευχάριστη ενασχόληση με τους H/Y, χρησιμοποιήσαμε μία γλώσσα προγραμματισμού, το Scratch, για να δημιουργήσουμε διαδραστικές ιστορίες, να παραθέσουμε γραφικά επιστημονικές εξηγήσεις αλλά και να ετοιμάσουμε τα δικά μας παιχνίδια. Το σημαντικότερο όλων ήταν ότι καλλιεργήσαμε συνεργατικούς δεσμούς, αυτενεργήσαμε και εκφραστήκαμε ελεύθερα, ενώ ταυτόχρονα εξοικειωθήκαμε με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού.