“Ελληνική Βιοποικιλότητα” .

Συνέδρια Πληροφορικής Γυμνασίου , λογότυπο των εκπαιδευτηρίων

Οι μαθητές του ΣΤ΄1 ερευνώντας σε ένα Ρroject  τις πρακτικές διαχείρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της Ελληνικής βιοποικιλότητας,  προσπάθησαν να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά. Αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα blog (ιστολόγιο), ο καθένας τον δικό του λογαριασμό ταχυδρομείου (email), για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες του project, να αναρτήσουν κείμενα, εικόνες, βίντεο και να αποκτήσουν και έναν τόπο συνάντησης μετά την αποφοίτησή τους από το Σχολείο. Στο ιστολόγιο αυτό έχει τη δυνατότητα κάθε επισκέπτης να δει τις εργασίες των παιδιών, να εκφράσει την άποψή του ή και να προτείνει κάτι.