Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού

Kάθε χρόνο οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής που σκοπό έχουν :

  • Να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με –όσο το δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
  • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ' ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
  • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
  • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
  • Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.
  • Οι εργασίες παρουσιάζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές -προφορικά ή σε μορφή poster- και συμπεριλαμβάνεται μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD).

Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού


October 24, 2022

Επιδεικνύοντας την Αλγοριθμική και Δημιουργική σκέψη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

April 12, 2022

Αναβιώνοντας τις «Αλησμόνητες Πατρίδες» με ένα ψηφιακό Μουσείο μνήμης με το artsteps, στο 14ο Συνέδριο Πληροφορικής.

April 12, 2022

Ένα εγχειρίδιο infographics για την πρόληψη και προστασία από τους Σεισμούς.

October 22, 2021

Οι Little Smart Programmers συμμετέχουν στην Εβδομάδα Προγραμματισμού Code Week.

April 23, 2021

13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 2021

April 17, 2019

Το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων μας στο 11ο Συνέδριο Πληροφορικής.

April 18, 2018

Μικροί προγραμματιστές οργανώνουν διαδικτυακά στο GlogsterEdu ένα project για τη Μελοποιημένη Ποίηση και «χτυπούν» τον Σχολικό Εκφοβισμό με τη Scratch!

March 30, 2018

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για τους μαθητές του Δημοτικού!

April 26, 2017

“Εκπαιδεύομαι να μιλώ. Εκπαιδεύομαι να αντιδρώ”.

April 26, 2017

“Αριστοτέλης, ένας φιλόσοφος από άλλον πλανήτη”.

April 26, 2017

Το Δημοτικό μας δίνει το παρόν στο 9ο Συνέδριο Πληροφορικής.

April 20, 2016

“Όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνάντησαν τη Scratch”.

April 20, 2016

“Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων”.

April 20, 2016

8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

April 23, 2015

“Γνωρίζω τον μύθο, Αναζητώ την αλήθεια, Δημιουργώ στο Scratch”.

April 23, 2015

¨Μουσεία της πόλης μας¨.