Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού

Kάθε χρόνο οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής που σκοπό έχουν :

  • Να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με –όσο το δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
  • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ' ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
  • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
  • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
  • Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.
  • Οι εργασίες παρουσιάζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές -προφορικά ή σε μορφή poster- και συμπεριλαμβάνεται μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD).

Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού


23 Απριλίου, 2021

13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 2021

17 Απριλίου, 2019

Το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων μας στο 11ο Συνέδριο Πληροφορικής.

18 Απριλίου, 2018

Μικροί προγραμματιστές οργανώνουν διαδικτυακά στο GlogsterEdu ένα project για τη Μελοποιημένη Ποίηση και «χτυπούν» τον Σχολικό Εκφοβισμό με τη Scratch!

30 Μαρτίου, 2018

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για τους μαθητές του Δημοτικού!

26 Απριλίου, 2017

“Εκπαιδεύομαι να μιλώ. Εκπαιδεύομαι να αντιδρώ”.

26 Απριλίου, 2017

“Αριστοτέλης, ένας φιλόσοφος από άλλον πλανήτη”.

26 Απριλίου, 2017

Το Δημοτικό μας δίνει το παρόν στο 9ο Συνέδριο Πληροφορικής.

20 Απριλίου, 2016

“Όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνάντησαν τη Scratch”.

20 Απριλίου, 2016

“Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων”.

20 Απριλίου, 2016

8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

23 Απριλίου, 2015

“Γνωρίζω τον μύθο, Αναζητώ την αλήθεια, Δημιουργώ στο Scratch”.

23 Απριλίου, 2015

¨Μουσεία της πόλης μας¨.

10 Απριλίου, 2014

“Κυβερνοεξερευνητές με Ασφάλεια” με τη Scratch 2.0

10 Απριλίου, 2014

“Αντιμέτωπος με τα στοιχεία της φύσης” στο Kodu.

24 Απριλίου, 2013

¨Το Φανταστικό Διώνυμο ταξιδεύει στην Ελλάδα ¨.

24 Μαρτίου, 2013

¨Ένα ψηφιακό βιβλίο για τη Διαφορετικότητα¨.

Ελληνικα