Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού

Kάθε χρόνο οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Μαθητικά Συνέδρια Πληροφορικής που σκοπό έχουν :

  • Να ενθαρρύνουν τους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με –όσο το δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
  • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ' ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
  • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
  • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)
  • Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.
  • Οι εργασίες παρουσιάζονται αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές -προφορικά ή σε μορφή poster- και συμπεριλαμβάνεται μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD).

Συνέδρια Πληροφορικής Δημοτικού


Απρίλιος 18, 2018

Μικροί προγραμματιστές οργανώνουν διαδικτυακά στο GlogsterEdu ένα project για τη Μελοποιημένη Ποίηση και «χτυπούν» τον Σχολικό Εκφοβισμό με τη Scratch!

Μάρτιος 30, 2018

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για τους μαθητές του Δημοτικού!

Απρίλιος 26, 2017

“Εκπαιδεύομαι να μιλώ. Εκπαιδεύομαι να αντιδρώ”.

Απρίλιος 26, 2017

“Αριστοτέλης, ένας φιλόσοφος από άλλον πλανήτη”.

Απρίλιος 26, 2017

Το Δημοτικό μας δίνει το παρόν στο 9ο Συνέδριο Πληροφορικής.

Απρίλιος 20, 2016

“Όταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες συνάντησαν τη Scratch”.

Απρίλιος 20, 2016

“Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων”.

Απρίλιος 20, 2016

8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.

Απρίλιος 23, 2015

“Γνωρίζω τον μύθο, Αναζητώ την αλήθεια, Δημιουργώ στο Scratch”.

Απρίλιος 23, 2015

¨Μουσεία της πόλης μας¨.

Απρίλιος 10, 2014

“Κυβερνοεξερευνητές με Ασφάλεια” με τη Scratch 2.0

Απρίλιος 10, 2014

“Αντιμέτωπος με τα στοιχεία της φύσης” στο Kodu.

Απρίλιος 24, 2013

¨Το Φανταστικό Διώνυμο ταξιδεύει στην Ελλάδα ¨.

Μάρτιος 24, 2013

¨Ένα ψηφιακό βιβλίο για τη Διαφορετικότητα¨.

Μάιος 8, 2012

¨Προσομοίωση-Ανάλυση Πειραμάτων με Scratch…ing¨

Μάιος 8, 2012

¨Τη Γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική¨.

Ελληνικα