“Θεσσαλονίκη, η πόλη των πόλεων”.

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης έχοντας ως βασική επιδίωξη τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε για άλλη μία φορά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και πιο συγκεκριμένα στη γνωριμία μας με την πόλη της Θεσσαλονίκης, την ιστορία της, τα μνημεία της, τους πνευματικούς ανθρώπους που ξεχώρισαν και την κοινωνική ζωή με τις πολιτιστικές της δραστηριότητες, δημιουργώντας στο πλαίσιο του Ρroject «Θεσσαλονίκη, Η πόλη των πόλεων», μια ιστοσελίδα. Με την καθοδήγηση των δασκάλων μας εκπονήσαμε το παραπάνω σχέδιο εργασίας μέσα από το οποίο γνωρίσαμε την πόλη μας, την αγαπήσαμε και προσπαθήσαμε να την αναδείξουμε. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα μέσω του Weebly Site όπου αναρτήσαμε τα αποτελέσματα της εργασίας συνοδευμένα με εικόνες και video. Το σημαντικότερο όλων ήταν ότι καλλιεργήσαμε συνεργατικούς δεσμούς, αυτενεργήσαμε και εκφραστήκαμε ελεύθερα, ενώ ταυτόχρονα εξοικειωθήκαμε με τις βασικές αρχές της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας.