Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος–26η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Ημερίδες γυμνασίου, λογότυπο των εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη

Το Σχολείο μας για άλλη μια χρονιά συμμετείχε με επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος – 26η Εθνική Συνδιάσκεψη. Η βασική ιδέα της συνδιάσκεψης είναι ότι οι μαθητές συγκεντρώνονται σε ομάδες-επιτροπές, καθεμία από τις οποίες θα ασχοληθεί με ένα επίκαιρο ευρωπαϊκό ζήτημα. Έχοντας πάρει μέρος σε δραστηριότητες «Δόμησης ομαδικού πνεύματος», συμμετέχουν στις «Εργασίες των Επιτροπών», πραγματοποιώντας ένα ψήφισμα πάνω στο θέμα τους, που ύστερα κατεβαίνει σε διάλογο στην «Ολομέλεια». Την πρώτη μέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των Σχολείων (delegates) χωρίζονται σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίζονται μεταξύ τους (Teambuilding) και δένονται σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξάγονται οι Εργασίες στις Επιτροπές (Committee Work), οι οποίες καταλήγουν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την Τρίτη μέρα παρουσιάζονται στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών και ακολουθεί διάλογος με βάση αυτά, ώστε να επικυρωθούν ή όχι από το σύνολο των delegates. Όσα εγκριθούν από την Ολομέλεια θα αποτελέσουν τις προτάσεις των νέων μαθητών και θα αποσταλούν από το Ε.Κ.Ν.Ε. σε πολιτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε όλους τους συνέδρους χορηγείται δίπλωμα συμμετοχής, καθώς επίσης και στα Σχολεία.

Οι επτά (7) συμμετέχοντες με την καλύτερη παρουσία στην Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής προκρίθηκαν και θα συμμετάσχουν στην 72η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων που θα λάβει χώρα το Μάρτιο στο Μόναχο, με την συμμετοχή νέων από όλη την Ευρώπη. Ο διαγωνισμός που συμμετείχε το Σχολείο μας με τους Καραγιαννόπουλος Π, Μασούρα Κ. πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:κ. Μοσχοπούλου Π,κ. Μπρέντα Κ.