Βουλή Εφήβων – Ε.Κ.ΝΕ

Δεκέμβριος 16, 2018

Δυναμική συμμετοχή μαθητών μας στην Ε.Κ.Ν.Ε.

Δεκέμβριος 3, 2017

Εμπειρία και πρόκληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων.

Δεκέμβριος 1, 2017

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων-EUROSCOLA.

Οκτώβριος 17, 2016

Διαγωνισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου EUROSCOLA.

Απρίλιος 22, 2016

Διάκριση στη Βουλή των Εφήβων 2016!

Μάρτιος 10, 2016

Εθνικό Μαθητικό Κοινοβούλιο της Επιστήμης.

Δεκέμβριος 21, 2015

Με αξιώσεις για μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων!

Δεκέμβριος 17, 2014

Ευρωπαϊκή άποψη στην Εκπαίδευση!

Νοέμβριος 13, 2014

Eπιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EUROSCOLA 2014-2015!

Σεπτέμβριος 25, 2014

Με ενεργή συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά…… δρώμενα!

Ιούνιος 2, 2014

Για ένα καλύτερο…..μέλλον!!

Ιούνιος 22, 2013

Άνοιξη της Ευρώπης!

Ιούνιος 1, 2013

Βουλή Εφήβων ΙΗ’ 2012 – 2013.

Δεκέμβριος 12, 2012

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος–26η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Οκτώβριος 12, 2012

Βουλή των Εφήβων ΙΖ΄ 2011 – 2012.

Μάιος 6, 2011

Βουλή των Εφήβων ΙΣΤ΄ 2010 – 2011

Ελληνικα