Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων – 2011

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμμετείχε το Σχολείο μας, πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε τέσσερις θεματικές ενότητες: 1) Επαφή με την παραγωγική διαδικασία ενός προϊόντος (γιαούρτι), 2) Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, 3) Εξοικείωση με τη σήμανση των τροφίμων, 4) Βασικές αρχές της ισορροπημένης διατροφής. Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.

Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Κοτρόπουλος Δημήτρης.