Το «Mobile School- Κινητό Σχολείο» στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!

Οι μαθητές της A΄ Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη συμμετείχαν  στην παρουσίαση της δράσης «Mobile School- Κινητό Σχολείο» της μη κυβερνητικής οργάνωσης PRAKSIS, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείο μας. Πρόκειται για ένα εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης που  βασικό στόχο έχει την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας και της σχολικής διαρροής σε σημεία της πόλης, όπου είχε παρατηρηθεί πως εργάζονται ή διαμένουν παιδιά στον δρόμο. Μια ομάδα από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές, διαφόρων ειδικοτήτων ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, πραγματοποιούν επιτόπιες παρεμβάσεις με εβδομαδιαία παρουσία σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος  περιλαμβάνουν λεξιλόγιο, ανάγνωση, αριθμητική, όλα σε πλαίσια μη τυπικής μάθησης αλλά με παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση και συζήτηση. Οι μαθητές μας αφού ενημερώθηκαν για τις ευάλωτες αυτές κοινωνικές ομάδες πληθυσμού και τη σημασία του εθελοντισμού, διερεύνησαν το «μαγικό κουτί» της γνώσης, το κινητό σχολείο με τη βοήθεια των εθελοντών!!!