Ελληνική Γλώσσα – Επιχειρηματολογία – Ρητορική

Μάιος 16, 2018

«Μια φωνή διαμαρτυρίας για τα δεινά των Ποντίων».

Μάιος 11, 2018

Στηρίζουμε την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα!

Απρίλιος 18, 2018

Άλλη μια Δράση που προάγει τον Πολιτισμό μας!

Μάιος 5, 2017

4ος Διαγωνισμός μαθητικής Εφημερίδας.

Απρίλιος 26, 2017

Οι δεινοί Ρήτορες συνεχίζουν δυναμικά …!

Μάρτιος 26, 2017

Στηρίζουμε έμπρακτα τη Ρητορική Τέχνη!

Ιούνιος 8, 2016

Οι μαθητές μετατρέπονται σε Ποιητές….

Μάρτιος 31, 2016

Τελικοί Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Λυκείων.

Μάρτιος 19, 2016

Ε΄ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίου.

Φεβρουάριος 13, 2016

«THINK.ing SO.cially»

Φεβρουάριος 28, 2015

Συμμετέχοντας στους Δ΄ Διασχολικούς Ρητορικούς Αγώνες!

Φεβρουάριος 6, 2015

Τιμώντας τον Ελευθέριο Βενιζέλο!

Απρίλιος 5, 2014

Οι Pήτορες…… των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη.

Δεκέμβριος 1, 2012

12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας

Μάιος 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Απρίλιος 12, 2012

Ενεργή Τρίτη Ηλικία και συνεργασία μεταξύ των γενεών.

Ελληνικα