6ο και 7ο Συνέδριο Ελλάδα Καθαρή

Κάθε χρόνο το Σχολείο μας παίρνει μέρος στα μαθητικά συνέδρια που διοργανώνονται από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή».

Η οργάνωση έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και τη συμμετοχή των νέων σε περιβαλλοντικά θέματα. Στο κάθε Συνέδριο και στην κάθε πόλη που πραγματοποιείται συμμετέχουν 300-350 μαθητές, από διάφορα σχολεία δημόσια και ιδιωτικά. Με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο πάνω από 1000 μαθητές ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά θέματα.

Κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005 το θέμα του 6ου μαθητικού συνεδρίου ήταν τα «Αειφορικά Σχολεία». Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιάσουν οι μαθητές τα οφέλη από την κατασκευή Αειφορικών Σχολείων με απώτερο σκοπό το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Κατά τη σχολική χρονιά 2005-2006 το θέμα του 7ου μαθητικού συνεδρίου ήταν τα «Αειφορικό μέλλον χωρίς Τοξικά». Οι μαθητές μας παρουσίασαν τις βλαβερές συνέπειες που έχει η χρήση  των τοξικών ουσιών στο νερό, καλλυντικά και στα τρόφιμα. Στόχος της ημερίδας ήταν να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει η ανεξέλεγκτη χρήση τοξικών ουσιών να περιοριστεί, εάν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική ποιότητα  στη ζωή μας.