Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη βραβεύονται στους 11ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών Science on Stage-Greece.

Η εργασία του Ομίλου Χημείας του Σχολείου μας  με θέμα: «Μελέτη της φωτοσύνθεσης σε διάφορα φυτά και της επίδρασης του φωτός στην παραγωγή των αερίων και της γλυκόζης κατά την τέλεσή της» βραβεύθηκε, ως  μια από τις δέκα (10) καλύτερες εργασίες, στους «11ους Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών- Science on Stage-Greece» με θέμα: Από Εκπαιδευτικούς Για Εκπαιδευτικούς “From Teachers For Teachers”, με υπεύθυνη τη Χημικό των Εκπαιδευτηρίων μας Ε. Παρισοπούλου.

Οι 11οι  Πανελλήνιοι Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2021. Διοργανώθηκαν από την Ελληνική Συντονιστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Οι Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ευρώπη» (Science on Stage – Europe).

H κεντρική εκδήλωση του προγράμματος Science on Stage – Europe, θα πραγματοποιηθεί 24 με 27 Μαρτίου 2022 στην Πράγα, Τσεχία και σε αυτή θα λάβουν μέρος 450 εκπαιδευτικοί από 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε αυτήν, η εργασία του ομίλου μας επιλέχθηκε να παρουσιασθεί ως αναπληρωματική.

Στο πρόγραμμα Science on Stage εντάσσονται υψηλού επιπέδου δραστηριότητες, που στόχο έχουν να ενημερώσουν εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τους νέους, καινοτόμους, τρόπους διάδοσης πληροφοριών και μεθόδους διδασκαλίας αναφορικά με τις Φυσικές Επιστήμες και την άμεση σύνδεσή τους με την καθημερινή μας ζωή.

Οι «Φυσικές Επιστήμες στο Προσκήνιο – Ελλάδα» είναι το αντίστοιχο πρόγραμμα της χώρας μας και αποσκοπεί στην καλλιέργεια της συνείδησης ότι είμαστε μέρος μιας μεγάλης και ενιαίας κοινότητας, καθώς και στη δημιουργία ευκαιριών για διεθνείς επαφές.

Τα Θερμά μας Συγχαρητήρια!!!