Μαθήτριές μας κατακτούν την κορυφή και στον Αθλητισμό!