Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας.

Τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και α΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας υποδέχτηκε το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του για μια ανοιχτή συζήτηση σε θέματα οδικής ασφάλειας. Καταρτισμένοι συγκοινωνιολόγοι από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) παρουσίασαν στους μαθητές μας κανόνες οδικής συμπεριφοράς, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τη μελλοντική  τους δραστηριοποίηση. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του προσομοιωτή οδήγησης αυτοκινήτου και του προσομοιωτή δικύκλου του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

 Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας παρακολούθησαν με εξαιρετικό ενδιαφέρον το σεμινάριο οδικής ασφάλειας και διατύπωσαν  ερωτήματα προκειμένου να ενημερωθούν. Η παρουσίαση ήταν εξαιρετικά κατατοπιστική και προβλημάτισε τους μελλοντικούς οδηγούς για τις επικείμενες δυσχέρειες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν, αν δεν τηρούν τους κώδικες οδικής συμπεριφοράς.

Ελληνικα