Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη!

Τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “Περί ανέμων και υδάτων”, είχαν οι μαθητές του Γυμνασίου μας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με τη δυναμική υποστήριξη του www.meteo.gr.  και  εμπλέκει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε δραστηριότητες που προάγουν τον ερευνητικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης, μέσω  βίντεο, προσομοιώσεων, πειραμάτων και διαδραστικών εφαρμογών.

Στόχος του προγράμματος είναι οι πληροφορίες που θα αποκομίσουν τα παιδιά να μείνουν για πάντα στη μνήμη τους και να είναι άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινότητά τους.

Ευχαριστούμε θερμά τον υπεύθυνο του Εκπαιδευτικού προγράμματος για τη Βόρεια Ελλάδα  τον κ. Α. Καραγιαννίδη και την κ. Δ. Παρλιάρα για την “καταιγίδα” γνώσεων και εμπειριών που έφερε στο Σχολείο μας, ύστερα από επικοινωνία με τον υπεύθυνο καθηγητή μας κ. Δ. Κοτρόπουλο

Ελληνικα