Διαγωνισμός Δημοτικού 21ου ΛΥΣΙΑ 2017.

Οι μαθητές του Δημοτικού, κάθε χρόνο συμμετέχουν στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γνώσεων μέσω Internet, ΛΥΣΙΑΣ. Μια γιορτή για την αναζήτηση πληροφοριών, τη συνεργασία αλλά και την αμφίδρομη επικοινωνία με το διαδίκτυο. Ο ΛΥΣΙΑΣ έχει και χαρακτήρα κοινωνικής προσφοράς, εφόσον προωθεί την πρωτοποριακή ιδέα "Παίζω και βοηθάω". Τα έσοδα από κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό διατίθενται στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ.

Τον Απρίλιο του 2014 η μαθήτρια της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη Τσιμπάνη Γ. κατέλαβε την 1η θέση Πανελλαδικώς μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων μαθητών των τάξεων της ΣΤ΄ Δημοτικού, και την 3η θέση μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων μαθητών της Δ΄ - Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού της Ελληνικής επικράτειας. O μαθητής μας Μιχαηλίδης Μ. κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και η μαθήτριά μας Φιλαράκου Ε. τη 2η θέση μεταξύ όλων των διαγωνιζόμενων μαθητών της Ε΄ τάξης Δημοτικού, της Ελληνικής επικράτειας.

Για άλλη μια χρονιά τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη πήραν μέρος στον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό μέσω internet: Λυσίας». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων τον Μάρτιο-Απρίλιο 2011. Ο μαθητικός αυτός διαγωνισμός γνώσεων είναι πανελλαδικής εμβέλειας αλλά και όπου υπάρχει Ελληνικό Σχολείο στον παγκόσμιο χώρο. Διεξάγεται μέσω internet και περιλαμβάνει θεματολογία από την τρέχουσα ύλη κάθε τάξης αλλά και από τη διδαχθείσα ύλη παλαιοτέρων ετών. Η διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήριά μας όπου και είναι εξεταστικό κέντρο. Η μαθήτρια Πατσούρα Μ. του Σχολείου μας διακρίθηκε και βραβεύτηκε στο επίπεδο γνώσεων της Στ΄τάξης του Δημοτικού.

Στο 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΛΥΣΙΑΣ 2010 1η Πανελλαδικά βραβεύτηκε η μαθήτρια Κολτσάκη Μ.της ΣΤ' Δημοτικού

Στο 13ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΛΥΣΙΑΣ 2009 1η Πανελλαδικά βραβεύτηκε η μαθήτρια Μπελεβεσλή Ε. της Ε' Δημοτικού.

Στον 9ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό μέσω Internet, ΛΥΣΙΑΣ 2005, το 2ο Πανελλήνιο βραβείο της ΣΤ' Δημοτικού απέσπασε ο Μαράνος Ι.