Οι μαθητές μας καινοτομούν και δημιουργούν φωτεινούς σηματοδότες με δυνατότητα «δωρεάν» φωτισμού!

Στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα: «Η Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Καταπολέμηση της Κλιματικής Αλλαγής» συμμετείχαν τα Εκπαιδευτήριά μας με το project Free Traffic Lighting, το οποίο υποστηρίχθηκε από τους μαθητές μας Οικονόμου Σ. και Τάτσικα.

Πρόκειται για έναν Διαγωνισμό που  στόχος του είναι η αφύπνιση των σπουδαστών της Δευτεροβάθμιας Βαθμίδας Εκπαίδευσης και των σπουδαστών των Ιδρυμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και την παραγωγή ενέργειας με μεθόδους που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας φέρνοντας σε άμεση επαφή την επιστημονική κοινότητα σε θέματα καθαρής ενέργειας με τους νέους, με σκοπό τη μεταφορά γνώσης αλλά και τον εμπλουτισμό των σύγχρονων προσεγγίσεων με νέες ιδέες. Αυτός ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους που φοιτούν στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση Πανελλαδικά και έχει ως στόχο την παρουσίαση και την υλοποίηση καινοτόμων προτάσεων οι οποίες προάγουν τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Ο Διαγωνισμός επιδιώκει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, των βλαβερών ρυπογόνων εκπομπών και την ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε εθνική κλίμακα.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη, συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτό με μια καινοτόμα ιδέα που βασίζεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την περιστροφή ενός μαγνήτη μέσα σε πηνίο, μέσω μιας ανεμογεννήτριας, με σκοπό η παραγόμενη ενέργεια να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ενός φωτεινού σηματοδότη.

Σκοπός του project είναι η χρήση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για την κάλυψη αναγκών που έχουν ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο αντικειμενικός στόχος του σχεδίου αυτού είναι η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών μέσω μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που θα μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ενέργεια μέσω του ρότορα και στη συνέχεια σε ηλεκτρική ενέργεια.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του σχεδίου είναι:

  • Παραγωγή ενέργειας που είναι φιλική προς το περιβάλλον
  • Μηδενική ρύπανση στο περιβάλλον
  • Μείωση κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας
  • Αξιοπιστία
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Δυνατότητα επέκτασης
  • Ελάχιστη συντήρηση

Η εξοικονόμηση δαπανών αποτελεί βασική προτεραιότητα στη σημερινή περίοδο, και ειδικότερα για τον τομέα της Ενέργειας. Ο αστικός φωτισμός και η φωτεινή σηματοδότηση αποτελούν τους πυλώνες χρηματοδότησης των Δήμων και των Περιφερειών, και πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εκσυγχρονισμού τους.