Το Νερό, πηγή ζωής.

Μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: ¨Πρωτοβρόχια-Ο κύκλος του νερού¨ τα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας γνώρισαν ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά της φύσης, το ΝΕΡΟ.

Με αφορμή τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το φυσικό φαινόμενο της βροχής. Με τη μέθοδο της βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας ερεύνησαν τις ιδιότητες του νερού, αντιλήφθηκαν τις διαφορετικές μορφές  του, μέσα από πειράματα, και ήρθαν σε επαφή με ¨αδιάβροχα¨ υλικά. Απέδωσαν εικαστικά τον ¨κύκλο του νερού¨ και συνόδεψαν στο θεατρικό παιχνίδι ¨το μαγικό ταξίδι μιας σταγόνας.  Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος ήταν να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή μας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να αναπτύξουν δεξιότητες για την εξοικονόμηση του και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον υδάτινο κόσμο.

Η ευαισθητοποίηση του ατόμου, απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα επιβάλλεται να αρχίζει από την προσχολική ηλικία. Έτσι πιστεύουμε ότι τα παιδιά κατάφεραν να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση στην πρωταρχική της μορφή και να γίνουν υπεύθυνα άτομα, ταγμένα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ελληνικα