Με 1 Χρυσό και 2 Χάλκινα μαθήτριά μας σε αγώνες Kολύμβησης.