Καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διδάσκουν Επιχειρηματικότητα στους μαθητές μας και τους κάνουν δυνητικούς επιχειρηματίες …!

Την Τρίτη 17/12/2019, οι καθηγητές,  κ.  Δ. Σουμπενιώτης, Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου «ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP» που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και συγκεκριμένα στα Διασυνοριακά Προγράμματα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης και ο κύριος Ι. Ταμπακούδης,  μέσα από μια διαδραστική παρουσίαση κατάφεραν να μεταφέρουν τους μαθητές μας στον κόσμο των επιχειρήσεων τόσο σε εθνική όσο και σε παγκόσμια εμβέλεια. Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επισκέφτηκε το Σχολείο μας με σκοπό να ενημερώσουνε τους μαθητές μας αναφορικά με την Κοινωνική Οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, η Hμερίδα του «Eπιχειρείν» έδωσε στα παιδιά  τη δυνατότητα να γνωρίσουν όλες τις λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης, τις κύριες επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες, τη σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον της, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που οφείλει να έχει ο δυνητικός επιχειρηματίας, τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Οι μαθητές μας μέσα από την εξειδικευμένη ενημέρωση από τους διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι σε θέση να  διακρίνουν και να εκτιμούν, πολύ σημαντικά μεγέθη της επιχείρησης, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, ενώ θα είναι σε θέση, όταν αρχίσουν να εργάζονται, να μπορούν να εκτελούν το έργο τους γνωρίζοντας ότι αποτελούν μέρος της ιεραρχικής πυραμίδας και του οργανογράμματος της επιχείρησης και να συμβάλλουν με εξαιρετικό τρόπο στην πραγματοποίηση και επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Ελπίζουμε η επίσκεψη των πανεπιστημιακών καθηγητών στο Σχολείο μας  να φανεί χρήσιμη όχι μόνο στο άμεσο παρόν αλλά και στο άμεσο μέλλον των μαθητών μας.

 

Ελληνικα