Βρετανικά Πανεπιστήμια στα Εκπαιδευτήριά μας

Στην Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση Βρετανικών Πανεπιστημίων από το Γραφείο Διασύνδεσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Σχολείου μας, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι τεσσάρων κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίοι παρουσίασαν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρουν καθώς και πληροφορίες σχετικές με την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τη διαμονή των μαθητών στην Μεγάλη Βρετανία. Στην ημερίδα εκπροσωπήθηκαν τα παρακάτω ιδρύματα:

University of East Anglia , University of Essex , University of Leeds , Coventry University

Στόχος των ενημερώσεων αυτών που γίνονται κάθε χρόνο είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά τους, πριν λάβουν τις καθοριστικές για το μέλλον τους αποφάσεις. Στην επιλογή τους αυτή αρωγό έχουν το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού το οποίο με παρόμοιες δράσεις που γίνονται όλο τον χρόνο καθώς και με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων της Γ΄ Λυκείου προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια.