Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας Λυκείων.

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση της συμμετοχής των μαθητών του σε Ρητορικούς αγώνες καθώς και την οργανωμένη διδασκαλία της ρητορικής τέχνης στους μαθητές τους που το επιθυμούν, έλαβαν μέρος στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών και τη Βουλή των Ελλήνων την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.

Η αξία του θεσμού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους μαθητές και συμβάλλει στην καλλιέργεια των διανοητικών τους ικανοτήτων, στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και στην απόκτηση ευχέρειας και ετοιμότητας στον προφορικό λόγο, ιδιαίτερα ενώπιον ακροατηρίου.

Βασικός στόχος των Αγώνων Επιχειρηματολογίας είναι η καλλιέργεια της σκέψης και η επαφή των μαθητών με θέματα που, ενώ δεν διδάσκονται στα Σχολεία σε ειδικό και συγκεκριμένο μάθημα, βρίσκονται διάχυτα σε όλο το εύρος της διδακτέας ύλης και είναι ευρύτερα γνωστά από τον τύπο και τα Μ.Μ.Ε. Οι μαθητές εξασκούνται να σκέφτονται λογικά, ώστε να είναι ικανοί να καθορίσουν με ακρίβεια τα κεντρικά σημεία του θέματος που θα τους δοθεί, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους με πειστικά επιχειρήματα και να μπορούν με ετοιμότητα να ανταπαντήσουν σε ερωτήσεις.

Οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας συμβάλλουν στην αξιοποίηση των γνώσεων που οι μαθητές έχουν αποκομίσει από τη διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο Σχολείο. Η επαφή των μαθητών με σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος έχει ως συνέπεια την προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών της δημοκρατικής πολιτείας. Επιπλέον, τους προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξουν μια διαφορετικού είδους συνεργασία και σχέση με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους και να εισαχθούν στο πνεύμα της υγιούς διασχολικής άμιλλας με κύριο κριτήριο την ομαδική εργασία.

Ακολουθώντας τη Σωκρατική μέθοδο, που αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της επιχειρηματολογίας, οι μαθητές προχωρούν σε διατύπωση των κατάλληλων επιχειρημάτων με τα οποία ενισχύουν τη θέση τους έναντι της αντίπαλης ομάδας.

Η δράση αυτή του Σχολείου αποδεικνύει για άλλη μια φορά την προσοχή και την φροντίδα που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στους μαθητές τους και την ιδιαίτερη μέριμνα για την επιτυχή προετοιμασία τους στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η ομάδα που μας εκπροσώπησε αποτελούνταν από τους Γκολέμη Μ., Αρμούτη Μ., Κωταΐδου Φ., Παπαδοπούλου Ε., Τσιμπάνη Γ.,  οι οποίοι απέσπασαν επαινετικά σχόλια από τους κριτές και κατάκτησαν την όγδοη καλύτερη συνολική βαθμολογία από τα 23 σχολεία που έλαβαν μέρος. Τους ευχόμαστε ολόψυχα Συγχαρητήρια για αυτή τους την προσπάθεια και μια επιτυχημένη πορεία στο μέλλον.

Ελληνικα