Συμμετοχή στον Διαγωνισμό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.

 Το Σάββατο 03 Φεβρουαρίου 2018, οι μαθήτριες της  α΄ Λυκείου Τσιμπάνη Γ., Χαλαμπάκη Μ. και ο μαθητής της β΄ Λυκείου Γκολέμης Μ. των Εκπαιδευτηρίων μας, συμμετείχαν στον 2ο μαθητικό διαγωνισμό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, που διεξήχθη στο 1ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. «Μανόλης Ανδρόνικος». Ο διαγωνισμός απευθύνονταν σε μαθητές και μαθήτριες και των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου και τελούσε υπό την επιστημονική εποπτεία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών – Ιδρύματος «Μανόλη Τριανταφυλλίδη».

Οι στόχοι του διαγωνισμού ήταν :

  • η εμβάθυνση στην κατανόηση της δομής της αρχαίας Ελληνικής γλώσσας
  • η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την αρχαία Ελληνική γλώσσα μέσα από ασκήσεις που ξεφεύγουν από το τυπικό πλαίσιο αξιολόγησης του μαθήματος στο Λύκειο και καλλιεργούν τη δημιουργική και κριτική σκέψη των μαθητών
  • η προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με όρους προσέγγισης μιας ζωντανής γλώσσας
  • η συνειδητοποίηση της βαθιάς σύνδεσης της αρχαίας και της νέας Ελληνικής κυρίως όσον αφορά το λεξιλόγιο
  • η ανίχνευση της ικανότητας των μαθητών να κατανοούν το περιεχόμενο αδίδακτων αρχαίων Ελληνικών κειμένων από το πρωτότυπο, χωρίς κατ’ ανάγκην να ασκούνται στη διαδικασία της μετάφρασης.

Ευχόμαστε ολόψυχα Καλά Αποτελέσματα σε όλους τους συμμετέχοντες !!!