Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων-EUROSCOLA.

Μετά την επιτυχημένη δυναμική παρουσία στο διαγωνισμό του προγράμματος EUROSCOLA για περισσότερο από μια δεκαετία, οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Φρυγανιώτη συμμετείχαν και φέτος στον διαγωνισμό για την επιλογή νέων που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δίνοντας την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να συνεργαστούν με άλλους νέους της Ευρώπης.

Στα πλαίσια του προγράμματος για την επιλογή των μαθητών διεξάχθηκε διαγωνισμός σε ειδικό εξεταστικό κέντρο. την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 με θέμα :

« Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Ποιες θα πρέπει να είναι οι πολιτικές προτεραιότητες και ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν ώστε η Ευρώπη ενωμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο λειτουργώντας ως μία αποτελεσματική και συνεκτική οντότητα;».

Στο διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αξιολόγηση των εργασιών θα γίνει από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και η οποία θα επιλέξει τις καλύτερες εργασίες.

- Στην επιλογή των μαθητών, εκτός από το βαθμό της εργασίας- έκθεσης, θα ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

  1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας που να αποδεικνύεται με πτυχίο. Θα προτιμούνται οι έχοντες πτυχίο υψηλότερης βαθμίδας
  2. Καλή γενική επίδοση στα μαθήματα του Σχολείου

Σημειώνεται ότι μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην έκθεση και τα άλλα κριτήρια συνεκτιμούνται βάσει μοριοδότησης (έκθεση 60%, ξένη γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν οι Καλιπτσίδη Α., Γκολέμης Μ., Φαϊτατζόγλου Α. και Χριστοδούλου Σ.