Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας Λυκείων – 2017

Τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση της συμμετοχής των μαθητών του σε Pητορικούς αγώνες καθώς και την οργανωμένη διδασκαλία της Pητορικής τέχνης στους μαθητές τους που το επιθυμούν, έλαβαν μέρος στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών και τη Βουλή των Ελλήνων.

Οι Αγώνες Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας συμβάλλουν στην αξιοποίηση των γνώσεων που οι μαθητές έχουν αποκομίσει από τη διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στο Σχολείο. Η επαφή των μαθητών με σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος έχει ως συνέπεια την προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών της δημοκρατικής πολιτείας.

Ακολουθώντας τη Σωκρατική μέθοδο, που αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της επιχειρηματολογίας, οι μαθητές προχωρούν σε διατύπωση των κατάλληλων επιχειρημάτων με τα οποία ενισχύουν τη θέση τους έναντι της αντίπαλης ομάδας.

Η δράση αυτή του Σχολείου αποδεικνύει για άλλη μια φορά την προσοχή και την φροντίδα που προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη στους μαθητές τους και την ιδιαίτερη μέριμνα για την επιτυχή προετοιμασία τους στις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι’ αυτό ευχόμαστε ολόψυχα στην ομάδα των Εκπαιδευτηρίων που αποτελείται από τους Κοντογιάννη Μ. Μανούκα Φ., Πατσούρα Μ., Λύσσας Κ., Τσιμπάνη Μ., Φαϊτατζόγλου Α. μια επιτυχημένη πορεία.